Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att lägga ner miljönämnden i VG

Regionfullmäktige 30 november 2021

13. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att lägga ner miljönämnden i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionens miljönämnd läggs ner och att miljöfrågorna tas över av regionutvecklingsnämnden. Ärendet har beretts av regionutvecklingsnämnden och miljönämnden som båda anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med detaljutformning av den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen för mandatperioden 2023-2026.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää Miljönämnden

Program
9 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021