Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 30 november 2021 Regionfullmäktige

- Mötets öppnande

- Upprop

- Val av justerare

- Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
1 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021