Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om heltid som norm i de bolag som arbetar för VG

Teckenspråkstolkad 30 november 2021 Regionfullmäktige

6. Interpellation av Alex Bergström (S) om heltid som norm i de bolag som arbetar för Västra Götalandsregionen

Alex Bergström (S) frågar Ulrika Frick (KD), ordförande i kollektivtrafiknämnden om heltid som norm i de bolag som arbetar för Västra Götalandsregionen:

Är du nöjd med att personal som arbetar på uppdrag åt Västra Götalandsregionen inte har rimliga arbetsvillkor?

Vilka initiativ behöver och kan Västra Götalandsregionen ta för att heltid ska vara norm även i de bolag som arbetar på uppdrag av regionen?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057366

Socialdemokraterna Interpellation Alex Bergström Arbetsvillkor

Program
11 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021