Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-16

Teckenspråkstolkad 30 november 2021 Regionfullmäktige

14. Anmälan av inkomna motioner (klockan 14:12)

11 motioner har kommit in till dagens sammanträde.

Motion av Marianne Berntsson (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) om tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvård

Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om att rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen

Motion av Janette Olsson (S) om ägarbyte digitala vårdtjänster

Motion av Kerstin Brunnström (S) om ungdomars medverkan och engagemang inför beslutsfattande i Västra Götalandsregionen

Motion av Jan Alexandersson (V) om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken

Motion av Carina Örgård (V) med flera om privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård

Motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att säkerställa att inte kriminella personer driver vård i regionen

Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om utökad mammografiscreening för kvinnor 75-80 år

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Matz Dovstrand (SD) om regionalt stödcentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

15. Anmälningsärenden (klockan 14:21)

Beslut: Regionfullmäktige lade anmälningsärendena till handlingarna

16. Valberedningens förslag till val (klockan 14:21)

Beslut: Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

Inkomna motioner

Program
10 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021