Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-10

Teckenspråkstolkad 30 november 2021 Regionfullmäktige

8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19 (klockan 13:24)

Regionfullmäktige beslutar att vaccination mot covid-19 ska fortsätta att vara avgiftsfri för de som bor eller vistas stadigvarande i Västra Götaland. Avgiftsfriheten gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Beslut: enligt förslag

9. Nytt reglemente för fastighetsnämnden samt justerade reglementen för regionstyrelsen med flera (klockan 13:25)

Regionfullmäktige beslutar om nytt reglemente för fastighetsnämnden och justerar i reglementena för styrelsen för Habilitering & Hälsa, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden samt styrelsen för Hälsan och Stressmedicin.

Beslut: enligt förslag

10. Ny ersättningsmodell för utomlänsvård på Västra Götalandsregionens sjukhus från och med 2022 (klockan 13:26)

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen byter till patientspecifik ersättningsmodell för Västra Götalandsregionens sjukhus för utomlänsvård med start 2022 och i takt med att programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö införs.

Bakgrunden är att en analys av den nuvarande ersättningsmodellen visar att sjukhusen i VGR inte får full ersättning för den vård de utför.

Beslut: enligt förslag

Covid-19

Program
6 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021