Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att rekrytera barnmorskor till förlossningsv.

Teckenspråkstolkad 30 november 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Carina Örgård (V) om åtgärder för att klara av att rekrytera barnmorskor till förlossningsvården

Carina Örgård (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om rekrytering av barnmorskor till förlossningsvården:

* Är ni beredda att tillskjuta de riktade ekonomiska satsningarna som krävs för att uppnå tillräcklig bemanning på förlossningsklinikerna?

* Kommer ni att återkomma med konkreta förslag om vilka resurser som krävs för att ha tillräckligt många förlossningsplatser öppna?

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057366

4. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om åtgärder för att klara av och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården (ärendet utgår)

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård Förlossningsvård

Program
3 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021