NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om vårdens beredskap inför sommaren

Regionfullmäktige 24 maj 2022

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om vårdens beredskap inför sommaren 2022 (kl 10:31)

Janette Olsson (S) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M) om vårdens beredskap inför sommaren 2022:

Hur går arbetet med planeringen av vården under sommaren 2022?

Känner du dig trygg med bemanningsläget för att bedriva säker vård i sommar i Västra Götalandsregionen?

Vilken beredskap har den politiska ledningen för att ha tillräckligt med vårdplatser öppna?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2277412?agendaItemId=299936

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson Personal Vårdplatser

Program
3 av 13
Publicerad
tisdag 24 maj 2022