Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

RFs öppnande med inledande tal

Regionfullmäktige 25 oktober 2022

Conny Brännberg (KD) öppnar Regionfullmäktige med ett inledande tal.

Inledande formalia (klockan 09.30)

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.44)

Länsstyrelsen fastställde 29 september 2022 valet till regionfullmäktige efter valet 11 september.

Följande ledamöter har på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag i regionfullmäktige: Dženan Čišija (S) Angered, Gunilla Hellén (V) Jönköping, Gunnar Holmström (SD) Torslanda, Oliver Öberg (M), Borås

Följande ersättare har på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag i regionfullmäktige: Anna Ström (V) Göteborg, Anders Ådahl (C) Mölndal, Stina Roempke (V) Mölndal, Martin Johansson (V) Skara, Elise Arnell (KD) Horred, Emma Nohrén (MP) Brastad. Patrik Nordgren (SD) Kungsbacka, är inte längre folkbokförd i Västra Götalandsregionen vilket är en förutsättning för politiska uppdrag inom regionen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Conny Brännberg

Program
1 av 7
Publicerad
tisdag 25 oktober 2022