Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Val till arvodesberedningen

Regionfullmäktige 25 oktober 2022

6. Val av ledamöter och ersättare i arvodesberedningen

Regionfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i arvodesberedningen:

Ordinarie ledamöter: Perallan Orrbeck (L), Lars-Inge Andersson (KD), Johnny Bröndt (M), Bernt A Runberg (S), Claes-Göran Borg (V), Ulf Eriksson (C), Tony Johansson (MP), Magnus Marelius (SD)

Ersättare: Ann-Marie Jacobsson (C), Gunnel Adler (MP), Bengt Sjöberg (M), Kenneth Borgmalm (S), Anders Fast (KD), Peter Arvidsson (SD), Anette Ternstedt (V), Pia Karlsson (L)

Till ordförande i arvodesberedningen väljs Bernt A Runberg (S) och till vice ordförande väljs Johnny Bröndt (M).

Val Johnny Bröndt Bernt A. Runberg Arvodesberedningen

Program
6 av 7
Publicerad
tisdag 25 oktober 2022