NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

4. Val till regionstyrelsen

Regionfullmäktige 25 oktober 2022

4. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige väljer följande ledamöter till regionråd och oppositionsråd i regionstyrelsen:

Helén Eliasson (S), Alex Bergström (S), My Alnebratt (S), Bijan Zainali (S), Lars Holmin (M), Linn Brandström (M), Peter Hermansson (M), Pär Lundqvist (L), Cecilia Andersson (C), Stefan Svensson (KD), Håkan Lösnitz (SD), Jonas Eriksson (SD), Carina Örgård (V) Maria Adrell (V), Madeleine Jonsson (MP)

Regionfullmäktige väljer följande personer till ersättare i regionstyrelsen:

Pär Johnson (L), Anna-Karin Skatt (S), Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S), Louise Åsenfors (S), Per Tenggren (S), Maria Lindgren (SD), Zandra Pettersson (SD), Aida Karimli (C), Gustaf Josefson (M), Angela Fast Torstensson (M), Mats Abrahamsson (M), Tina Ehn (MP), Pernilla Wendesten (KD), Louise Jeppsson (V)

Till ordförande i regionstyrelsen väljs Helén Eliasson (S) och till vice ordförande Lars Holmin (M).

Helén Eliasson Val Lars Holmin Regionstyrelsen

Program
4 av 7
Publicerad
tisdag 25 oktober 2022