NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

5. Val till valberedningen

Regionfullmäktige 25 oktober 2022

5. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen

Regionfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i valberedningen:

Ordinarie ledamöter: Peder Danesved (L), Maria Andersson (C), Ingrid Andrae (S), Marit Hesse (M), Göran Larsson (MP), Maria Bruckshaw (KD), Pernilla Börjesson (SD), Mats Pilhem (V)

Ersättare: Hans-Carl Carlson (KD), Jöran Fagerlund (V),Alex Bergström (S), Johan Abrahamsson (M), Johan Sösaeter (SD), Kristina Grapenholm (L), Roland Karlsson, (C), Peter Sögaard (MP)

Till ordförande i valberedningen väljs Ingrid Andrae (S) och till vice ordförande väljs Marit Hesse (M).

Beslut: enligt förslag

Val Marith Hesse Valberedning Ingrid Andrae

Program
5 av 7
Publicerad
tisdag 25 oktober 2022