Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

2. Frågestund

Regionfullmäktige 23 maj 2023

2. Frågestund (klockan 09:34)

Staffan Setterberg (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om beslutande församlingars ansvar för medicinska prioriteringar.

Pär Johnson (L) frågar regionstyrelsen ordförande Helén Eliasson (S) om nedläggningen av jourcentraler.

Stefan Svensson (KD) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande My Alnebratt (S) om specialiserad vård.

Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden för Skaraborgs sjukhus Anna-Karin Skatt (S) om att införa Norrtäljemodellen i Lidköping. FRÅGAN UTGÅR.

Albin Gilbersson (SD) frågar ordföranden för Styrelsen för Närhälsan Göran Larsson (MP) om framtiden för jourcentralerna i Mariestad och Falköping.

Monica Beiring (M) frågar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Cecilia Dalman-Eek (S) om patienternas nöjdhet över Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar.

Angela Fast Torstensson (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om bemötandet av politiska meningsmotståndare i regionens nämnder och styrelser.

Frågestund Jourcentraler Specialiserad vård Norrtäljemodellen Patientnöjdhet

Program
2 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023