Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation av Peter Heie (C) om ett nytt naturbruksavtal

Regionfullmäktige 23 maj 2023

3. Interpellation av Peter Heie (C) till miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande om ett nytt naturbruksavtal (klockan 10:16)

Peter Heie (C ) frågar Ulrika Frick (MP), miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande, följande:

Hur verkar ledningen för att se till att vi får ett nytt och rättvist samverkansavtal för naturbruksgymnasierna på plats?

Hur ser ledningen på att i dialog med icke vinstdrivande skolor skapa ett mer nära utbud i hela Västra Götaland?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451100?agendaItemId=315939

Interpellation Centerpartiet Ulrika Frick Naturbruksgymnasium Peter Heie

Program
3 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023