Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10. Yttrande över motion om att ha Aktiva Tak på nybyggda hus

Regionfullmäktige 23 maj 2023

10. Yttrande över motion av Evalena Öman (V) med flera om att ha Aktiva Tak på nybyggda hus (klockan 13:12)

Evalena Öman (V), Erik Kyrkander (V), Fahimeh Nordborg (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur vi kan nyttja taken vid nybyggnation till att bli Aktiva Tak.

Ett aktivt tak kan till exempel vara tak som producerar el, som har gröna växter eller som är ytor för sociala aktiviteter.

Det finns redan flera exempel inom VGR på genomförda eller planerade åtgärder där taken används på olika sätt. Regionstyrelsen bedömer att ett systematiskt arbete med aktiva tak ligger i linje med regionens mål att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och även med styrelsen för fastighet, stöd och services ambitioner om att se taken som en del av utemiljön.

Regionfullmäktige bifaller motionen samt beslutar att Styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur taken kan nyttjas vid nybyggnation för att bli Aktiva Tak.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Vänsterpartiet Eva-Lena Öman Aktiva Tak Nybyggnation

Program
9 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023