Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-13 Inkomna motioner, Anmälningsärenden, Valärenden

Regionfullmäktige 23 maj 2023

11. Anmälan av inkomna motioner (klockan 13:18)

Följande motioner anmäls:

Motion av Pernilla Börjesson (SD) med flera om Endometros – ett lidande för kvinnor.

Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen

Motion av Gustaf Josefsson (M) om förändring av regelverk för internstafett

Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om pilotprojekt studenthälsa.

Beslut: Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning.

12. Anmälningsärenden (klockan 13:23)

Följande ärenden anmäls:

Revisionsplan 2023 med inriktning för 2024-2025

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen

13. Valärenden (klockan 13:23)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

Sammanträdet avslutas (klockan 13:24)

Inkomna motioner

Program
10 av 10
Publicerad
tisdag 23 maj 2023