Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 22 april 2008

Regionfullmäktige 22 april 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop,protokoll mm

Frågestund (10 frågor)

Interpellation om hållbar turism

Närradion informerar

Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet

Årsredovisning 2007

Förslag till justering av investeringsramarna för budget- …

Uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2007

Uppföljning av de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas för

Säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen

Sociala aspekter i samband med upphandling

Försäljning av fastigheterna Karlstad Maskinisten 23 samt …

Motion om GMO-fri mat VGR verksamheter

Motion om att tillföra komplement kompetens till regionens …

Motion om Eco Driving

Motion om mobiltelefoner och l datakommunikation på sjukhus

Motion om många flaskor små dags att minska flaskvattnet …

Motion om demokrati och indirekt valda församlingar

Motion om att säkra avtappningen och vattennivån i Vänern

Motion om att uppgjorda överenskommelser ska gälla

Motion om minoritetspolitisk konferens i Västra Götaland

Motion om flexibelt månadskort

Motion om meddelarskydd och insyn för medborgare

Motion om förbättrad journalhantering som främjar …

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

Interpellation om elsanerade vårdutrymmen

Interpellation om kompetensutveckling i HBT-frågor

Interpellation om arbetsmiljösatsningar

Interpellation om slutenvårdsplatser inom psykiatrin …

Interpellation om att säkerställa att övergrepp inte …

Interpellation om hänsyn till djurens rätt vid upphandling

Avslutning

Publicerad
tisdag 22 april 2008