Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 9 september 2008

Regionfullmäktige 9 september 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm

Frågestund (9 frågor)

Interpellation om kollektiva resor till större evenemang

Interpellation om vårdgaranti vid cancersjukdom

Lunchuppehåll med intervjuer

Radion informerar. Sammanträdet återupptas.

Avveckling av dotterbolag till Sahlgrenska International…

Borgensåtagande för Folkteatern i Göteborg

Kemikaliestrategi för Västra Götalandsregionen

Inrättande av tillfällig beredning om arenor för förstå…

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 för …

Förslag från fastighetsnämnden att sälja del av fastighet…

Motion om ökat engagemang för konsten i regionen

Motion om att utreda möjligheten för regelbunden PSA…

Motion om att inrätta en klimatfond

Motion om hemtransportkostnader för avlidna patienter

Motion om fallolyckor inom sjukvårdens institutioner

Motion om riktlinjer för förändringsarbete bland region…

Motion om bättre villkor för sjuksköterskor som vill …

Motion om att utreda de mindre järnvägarnas potential

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

Interpellation (forts) om knutpunkt för buss i Uddevalla

Avslutning

Publicerad
tisdag 09 september 2008