Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 20 maj 2008

Regionfullmäktige 20 maj 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop,protokoll mm

Frågestund (två frågor)

Interpellation om att säkerställa att övergrepp inte …

Interpellation om trafiksituationen i Göteborg

Årsredovisning år 2007 för patientnämndsverksamheten

Ansvarsfrihet för kommunalförbund och stiftelser 2007

Närradion intervjuar Jan-Åke Björklund

Närradion informerar

Utdelning av Miljöstipendium 2008

Vad händer nu i regionfrågan? Jan-Åke Björklund informerar

Framställning till regeringen om permanentning av det …

"Rapporten" "Kulturens betydelse för den enskilde, …"

Motion om system som stimulerar kollektivt resande

Motion om kompetenscentrum för jämställdhet och mångfald

Anmälan av inkomna motioner, valärenden

Avslutning

Publicerad
tisdag 20 maj 2008