Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 2 december 2008

Regionfullmäktige 2 december 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Radion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll mm

Frågestund

Interpellation - Hur ser framtiden ut för Kinnekullebanan?

Interpellation om tillämpning av beslut om ersättning vid …

Interpellation om sittplatser för rörelsehindrade i Västtr…

Interpellation - Vad händer när statsbidragen till spårva…

Interpellation om bemanningssituationen på Skene Lasarett …

Ökad investeringsram för 2009

Framställan från Västtrafik AB om inköp av tågfordon

Avtackning av ledamöter som avgått 2007 och 2008

Utdelning av regionens jämställdhetspris 2008

Information om slutrapport från panelen för uppföljning av …

Förslag till komplettering av budget 2009 och flerårsplan…

Information om VG primärvård

Framställan från Västtrafik AB om deltagande i ett nytt …

Administrativa lokaler i Göteborgsområdet

Revidering av Finansiell strategi för Västra Götalandsregio…

Förlängd fri tandvård för unga vuxna 20-21 år i Västra …

Motion om tidig upptäckt och behandling av alkoholism

Motion om vilken roll Västra Götalandsregionen kan spela …

Motion om ett samlat arbete för miljö- och kostnadseffekt…

Motion om att stärka resenärernas dialog med Västtrafik

Motion om Angereds närsjukhus ett passivhus/lågenergihus

Motion om att pensionärerna vill ha rabatt även hos …

Motion om att koppla samman vårdgarantin med …

Motion - Utred om vårdgarantin har en baksida

Motion om statens ansvar för att restaurera fiskebeståndet …

Nya motioner och valärenden

Avslutning och närradions information

Publicerad
tisdag 02 december 2008