Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 21 oktober 2008

Regionfullmäktige 21 oktober 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Ordföranden hälsar välkommen

Landshövding Lars Bäckström talar

Sammanträdet öppnas, ärenden, upprop, protokoll mm

Frågestund

Interpellationer (2st)

Delårsrapport augusti VG. och helårsprognos

Förslag till höjning av grundbelopp för förtroendevalda

Närradion informerar.

Utdelning av handikappidrottsstipendier

"Musik av gruppen ""Oskar Lingon och Hans blåbär"""

Handikappkommitténs ordförande Lena Hult delar ut stipendier

Begäran om ändrat namn för styrelsen för kulturutveckling

Budgetuppdrag: Ta fram förslag om tandhygienisternas …

Undertecknande av CEMR:s deklaration om jämställdhet …

Genomförande av handlingsprogram mot övervikt och fetma …

Motion om att vaccinera barn mot pneumokocker

Motion om vård till papperslösa

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

Avslutning

Publicerad
tisdag 21 oktober 2008