Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 10 juni 2008

Regionfullmäktige 10 juni 2008

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Radion informerar

Sammanträdet återupptas, upprop Budget 2009:

Budget 2009: miljö (forts),

Budget 2009: kultur,

Budget 2009: turism,

Budget 2009: Hälso- och sjukvård

3

Budget 2009: Övriga verksamhetsområden

Budget 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbeh...

Fastställande av styrdokument,

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden,

Överföring av ansvaret för hab- och rehabverksamheterna…

Folktandvårdens nya prislistor

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2009

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

Publicerad
tisdag 10 juni 2008