Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 3 februari 2009

Regionfullmäktige 3 februari 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närrradion informerar

Samanträdet öppnas, upprop, protokoll mm

Frågestund (6 frågor)

Interpellation om bemanningssituationen på Skene Lasarett

Interpellation - Hur kan Västra Götalandsregionen vara en …

Interpellation om uppförandekod vid upphandling

Revidering av Internationell policy för VG-regionen

Anpassning av Frisktandvård Västra Götaland till nationell …

Justering av prislistan för vuxentandvård

Närradion info. Därefter LUNCH

Närradion info. Sammanträdet fortsätter.

Utvärdering av tvådagars höstmöte med regionfullmäktige

Ansökan till staten om självständighet för Agnesbergs folkh…

Utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen m. fl

Motion av Maria Abrahamsson (m) om Balikonferens i VG

Anmälan av inkomna motioner, valärenden

Sammanträdet avslutas

Närradion informerar

Publicerad
tisdag 03 februari 2009