Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 8 september 2009

Regionfullmäktige 8 september 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige,

Närradion informerar

Sammanträdets öppnas, upprop, protokoll mm

Frågestund (8 frågor)

Interpellation om avskaffande av teamen för multisjuka vid …

Interpellation - Vad kostar VG Primärvård egentligen?

Fastställande av gällande styrdokument, visioner och ...

Bidrag och stöd till föreningslivet.

Årsarvoden till presidiet i styrelsen för Angereds Närsjukh…

Anpassning av Arkivnämndens förvaltningsorganisation.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt …

Avgifter för hälsovårdande insats.

Patientavgifter samt vårdval inom VG Primärvård för …

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting …

Lunchuppehåll

Information om infrastruktursatsningar i Västsverige

Inledare: Regionrådet Kent Johansson

Direktör Hans Rode, Vägverket och Rolf Thor, regionutvec…

Klimatstrategi för Västra Götaland.

Förslag till byggnation av Angereds Närsjukhus.

Motion om policyprogram för att garantera HBT-kompetens.

Motion om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor.

Motion om ungas inflytande.

Motion om att öka tillgängligheten till ungdomsmottagninga…

Motion om att inrätta ett hospice för barn och unga.

Motion om ökad tillgänglighet av desinfektionsmedel inom …

Motion om kampanj mot HIV/AIDS.

Motion - Kan lyckoforskningen vara ett sätt att utvärdera …

Motion om att framtidens turister snart är här.

Nya motioner anmäls, valärenden, avslutning.

Radion informerar.

Publicerad
tisdag 08 september 2009