Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 24 november 2009

Regionfullmäktige 24 november 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdets öppnas, upprop.

Frågestund

Interpellation - Hur tillvaratas de olika sjukhusgrupper…

Interpellation om att införa sprututbytesprogram för narko…

Interpellation om kunskapsöversikt till följd av nedläggnin…

Interpellation om prioriteringsbeslut för förlossningsvård…

Närradion info

Utdelning av regionens jämställdhetspris 2009

Förhandlingarna återupptas

Förslag till investeringsplan 2010-2012 inkl. fördelning …

Förslag till justering av budget 2010 och flerårsplaner

Förändringar i prislistan för allmäntandvård och specialist…

Patientavgifter natt VG Primärvård från och med 2010

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – utökad …

Mottagande av förvaltarskapet av ìvsborgs läns allmänna …

Framställan från fastighetsnämnden om förslag till nya …

Försäljning av fastigheten Göteborg Skogome 2:156

"Yttrande över ""Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxt…"

Motion -– Hur tar vi hand om dem som inte har något val?

Motion om att implementera LEAN i regionens verksamhet

Två motioner om Fritidskortet

Motion -– Kulturen behöver en handlingsplan för jämställdhet

Motion om handlingsprogram mot spädbarnsmisshandel

Motion om att övergå till öppen källkod och öppna filformat

Nya motioner, val, med mera

Interpellation om prioriteringsbeslut för förlossningsvård…

Interpellation om Skaraborgsinstitutets framtid

Interpellation om vårdgarantins baksida och vad som hänt

Interpellation om hur det går med Västtrafiks miljö- och …

Sammanträdet avslutas

Närradion info

Publicerad
lördag 24 oktober 2009