Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 28 april 2009

Regionfullmäktige 28 april 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, med mera

Frågestund (6 frågor)

Interpellation om bemanningssituationen på Skene Lasarett

Interpellation om ambulansalarmering, dirigering och uppdat…

Interpellation om att nya kollektivtrafiksatsningar måste …

Närradion info.

Utdelning av miljöstipendium 2009

Revisionsberättelse för 2008 års verksamhet

Årsredovisning 2008 för Västra Götalandsregionen

Årsredovisning år 2008 för patientnämndsverksamheten

Tidigareläggning av utbyggnad av E6 Lundbyleden och väg …

Tecknande av hyresavtal i strategiska lägen – Lundby sjukhus

Övertagande av OLA-stiftelsen från Göteborgs stad

Ansvar för strålterapiverksamheten vid Södra Älvsborgs ...

Ny styrelse för Angereds närsjukhus 1519

Uppföljning av tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

Försäljning av Restad Gård – godkännande av revers

Anmälan av inkomna motioner, valärenden

Interpellation om vård på (o)lika villkor

Interpellation om brist på vårdplatser och kroniska överbe…

Sammanträdet avslutas

Närradion info

Publicerad
tisdag 28 april 2009