Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 16 juni 2009

Regionfullmäktige 16 juni 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet återupptas, upprop

Budget 2010 - Hälso-och sjukvård (forts)

Budget 2010 - övergripande och infrastruktur:

Budget 2010 - kollektivtrafik

Ajournering för LUNCH

Sammanträdet återupptas - Regional utveckling (forts)

Budget 2010 - Miljö

Budget 2010 - Kultur

Budget 2010 - Turism

Budget 2010 - Utbildning mm

Budget 2010 - revision, patientnämnd, fastigheter och …

Budgetbeslut och debattstatistik

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvars…

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåre…

Konsekvenser av förfrågningsunderlag VG Primärvård …

Yttrande över Oberoendet i den kommunala …

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2010

Elektronisk handel i Västra Götalandsregionen

Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att avyttra del …

Förslag från fastighetsnämnden att avyttra fastigheten …

Motion om att inrätta närvårdskoordinatorer i Västra …

Motion om att införa hållbar utveckling som perspektiv i …

Motion om att erbjuda feriearbete till alla elever vid …

Motion om skolhälsovård

Motion om att erbjuda KOL-test för rökande anställda

Motion om bättre vård för barn och vuxna med neuropsyk…

Motion om att cykelinfrastrukturen måste in i regionens …

Motion om ökat uppdrag för vaccinations- programmet för …

Motion om regionens stöd till folkhögskolorna

Motion om att satsa på tågtrafiken mellan Borås och Göte…

Nya motioner anmäls, Valärenden, Mötet avslutas

Publicerad
tisdag 16 juni 2009