Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 31 mars 2009

Regionfullmäktige 31 mars 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll, med mera

Frågestund (6 frågor, varav två sist på sammanträdet)

Interpellation om bemanningssituationen på Skene Lasarett …

Interpellation om stöd till utveckling av alternativa fång…

Interpellation om på vilket sätt Film i Väst har medverkat …

Interpellation om Arianeprogrammen vid Volvo Aero i Trollh…

Interpellation om krav vid upphandling av mammografi …

Ajournering för LUNCH.

Närradion info

Information om 1177 (sjukvårdsrådgivning via webb och …

Rapport av den tillfälliga beredningen om arenor för förstå…

Förslag om att utreda regionbildning Västra Götaland - V…

Folkhälsopolitisk policy

Finansieringsprinciper/modell för serviceverksamheten

Framställningar om investeringar inom NU-sjukvården vid …

Framställan om tidigareläggning av fastighetsunderhåll och …

Bistånd i form av hälso- och sjukvård till skadade barn i …

Motion om medtagande av cykel i regiontrafiken, en fråga …

Motion om att stärka möjligheterna för kvinnors företag…

Anmälan av inkomna motioner, valärenden

Interpellation om krav vid upphandling av mammografi i …

Interpellation om att akut sjuka barn som fyllt 16 år inte …

Två frågor, forts från morgonen

Sammanträdet avslutas

Närradion info

Publicerad
tisdag 31 mars 2009