Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 20 oktober 2009

Regionfullmäktige 20 oktober 2009

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdets öppnas, upprop.

Frågestund

Interpellation - Hur tillvaratas de olika sjukhusgrupperna …

Delårsrapport per augusti för Västra Götalandsregionen

Plan för regional transportinfrastruktur 2010-2021

Ajournering för lunch

Närradion informerar

Utdelning av handikappidrottsstipendier 2009

Information om regionens EU-arbete

Sammanträdet fortsätter med ärendena Plan för regional …

Utredning av ny modell för Västtrafik AB

Avsiktsförklaring om tillgängliga miljöer för personer med …

Förslag från fastighetsnämnden att förvärva del av fastigh…

Förslag från fastighetsnämnden att sälja del av fastighet …

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner m.fl…

Avslutning

Publicerad
måndag 19 oktober 2009