Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag om kompletteringarjusteringar av Krav- och Kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2012

Regionfullmäktige 19 September 2011

Krav- och kvalitetsboken för 2012 revideras

Regionfullmäktige beslutade att revidera Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget till de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård.

Bland justeringarna kan nämnas:

Patientavgiften för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda höjs från 200 till 300 kronor.

Patientavgiften för telefonrecept tas bort.

Äldre, kroniskt sjuka och personer med sammansatta behov ska erbjudas fast läkarkontakt.

Patienter som är inskrivna i hemsjukvård ska erbjudas hembesök minst en gång per år.

Dessutom beslutades om ett antal förändringar i ersättningssystemet och kostnadsansvaret för vårdcentralerna.

Beslutet baseras på synpunkter från vårdgivare, hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra enheter inom Västra Götalandsregionen samt på de erfarenheter som gjorts sedan starten.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Program
4 av 16
Publicerad
måndag 19 september 2011

Regionfullmäktige 19 September 2011