Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Miljöpolitiskt program

Regionfullmäktige 19 September 2011

Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen

År 2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

I det miljöpolitiska programmet finns förslag till åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren. Programmet ska göra regionens interna miljöarbete tydligare för verksamheterna och lyfta fram de mål och strategier som finns beslutade.

De mål som ska ha uppnåtts 2013 är bland annat att:

De anställdas resor i tjänsten med bil och flyg ska ha minskat med 10 procent.

Elanvändningen i de egna fastigheterna ska ha minskat.

Utsläppen av lustgas ska ha minskat med 25 procent.

Det källsorterade avfallet ska vara minst 50 procent.

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 35 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Det miljöpolitiska programmet 2011-2013 samlar de miljömål som Västra Götalandsregionen beslutat om i budgeten, resepolicyn från 2008, kemikaliestrategin från 2008 och klimatstrategin från 2009.

Regionfullmäktige beslutade att det miljöpolitiska programmet för 2011-2013 fastställs och att berörda nämnder, styrelser och bolag ska genomföra de uppdrag som ges i det miljöpolitiska programmet samt att miljöpolicyn från 2004 upphävs.

Program
11 av 16
Publicerad
måndag 19 september 2011

Regionfullmäktige 19 September 2011