Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till politisk organisation för primärvården från och med 2012

Regionfullmäktige 19 September 2011

Fem primärvårdsstyrelser blir två vid årsskiftet

Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, blir från och med 2012 två styrelser. Det beslutade regionfullmäktige.

Förändringen av styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade om i juni 2010. Förändringen är också en konsekvens av den förändring som primärvården genomgått sedan vårdvalsmodellen VG-Primärvård infördes för två år sedan.

Beslutet innebär att en styrelse får ansvaret för de cirka 115 offentliga vårdcentralsenheterna som drivs utifrån regelverken i krav- och kvalitetsboken i VG Primärvård, och en styrelse för den övriga verksamheten, exempelvis ungdomsmottagningar, mödrahälsovård, sjukgymnastik och barn- och ungdomsmedicin.

De nya primärvårdsstyrelsernas uppdrag, reglemente, sammansättning och säte är inte klart. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med dessa frågor senast i november 2011.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för regionstyrelsens förslag.

Program
5 av 16
Publicerad
måndag 19 september 2011

Regionfullmäktige 19 September 2011