Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer

Regionfullmäktige 19 September 2011

Regionfullmäktige antar nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens medlemskap i organisationer och föreningar. De nya riktlinjerna innebär bland annat att medlemskapet ska medföra nytta för regionen, att organisationen eller föreningen ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer och stödja regionens vision Det goda livet.

Regionstyrelsen ska besluta om medlemskap där Västra Götalandsregionen står som medlem medan nämnder, styrelser och bolag själva beslutar om medlemskap i "branschspecifika" organisationer eller nätverk.

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 19 september 2011

Regionfullmäktige 19 September 2011