Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

ISIT-strategi för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 19 September 2011

Regionfullmäktige vill att styrningen, samordningen och effektiviteten ska förbättras i Västra Götalandsregionens IT-verksamhet. Fullmäktige beslutade därför att anta en IS/IT-strategi (InformationsSystem/ InformationsTeknik).

Strategin innebär bland annat att styrningen inom IT-området framöver ska bli tydligare och utgå från gemensamma strategier, prioriteringar och finansiering.

Syftet med IS/IT-strategin är att möta både interna och externa, nuvarande och framtida krav på IT-verksamheten. Strategin ska förbättra organisationens förmåga att möta allmänhetens och medarbetarnas krav på utförda tjänster genom IT-stöd i olika former. En detaljerad plan för genomförandet kommer att tas fram under hösten 2011.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att regiondirektören före årets slut ska redovisa ett förslag till ett första steg i en outsourcingstrategi. Bakgrunden till strategin är ett beslut i styrelsen i juni i år att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

Program
12 av 16
Publicerad
måndag 19 september 2011

Regionfullmäktige 19 September 2011