NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Budgetbeslut

Regionfullmäktige 20 September 2011

Efter en drygt 13 timmar lång budgetdebatt fastslog regionfullmäktige Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012.

Partiernas budgetförslag

Beslutet avgjordes genom votering. 73 ledamöter röstade ja till regionstyrelsens förslag att fastslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budget för 2012. 38 ledamöter röstade till förmån för moderaternas förslag. 37 ledamöter avstod från att delta i den sista omröstningen till förmån de egna budgetförslagen.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

Program
5 av 14
Publicerad
tisdag 20 september 2011