Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan om inkomna motioner.

Regionfullmäktige 20 September 2011

I samband med sammanträdet lämnades en motion in till fullmäktige.

Karin Greenberg (C) lämnade in en motion om att motivera rökstopp inför operation.

Inkomna motioner

Program
7 av 14
Publicerad
tisdag 20 september 2011