Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 26 november 2013

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
4 av 28
Publicerad
tisdag 26 november 2013

Regionfullmäktige 26 november 2013