NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ändring av paragraf tre

Regionfullmäktige 26 november 2013

Ändring av nuvarande § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård. Beslut: Enligt förslag

Primärvård Krav- och kvalitetsbok

Program
17 av 28
Publicerad
tisdag 26 november 2013

Regionfullmäktige 26 november 2013