Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändrade regler för subventionering av preventivmedel

Regionfullmäktige 26 november 2013

14. Ändrade regler för subventionering av preventivmedel Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering. Reservation: FP.

15. Vårdval rehabilitering inom primärvård. Beslut: Ärendet utgår

16. Förslag till styrmodell för regionservice. Beslut: Ärendet utgår

Vårdval Rehabilitering Regionservice

Program
19 av 28
Publicerad
tisdag 26 november 2013

Regionfullmäktige 26 november 2013