Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 10 juni 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Program
2 av 12
Publicerad
tisdag 10 juni 2014