Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige 10 juni 2014

12. Västra Götalandsregionens budget för 2015

Efter en 16 timmar lång debatt  fastslog regionfullmäktige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget för 2015.

I korthet innehåller budgetförslaget 500 miljoner kronor mer till sjukvården och ytterligare 275 miljoner till trafikförsörjningsprogrammet. I de 500 miljonerna till sjukvården ingår bland annat en högre indexuppräkning på 220 miljoner, lägre effektiviseringskrav på 75 miljoner, 83 miljoner till akutsjukvården, 50 miljoner till jämställda löner, ungdomstandvård för 20 miljoner samt utbildning och kompetenshöjning för specialistsjuksköterskor och undersköterskor för 20 miljoner.

Läs mer ombudgeten i pressmeddelandet från sammanträdet

Alla partiernas budgetförslag publiceras på www.vgregion.se/budgetforslag2015

Program
3 av 12
Publicerad
tisdag 10 juni 2014