Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 21 oktober 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
3 av 15
Publicerad
tisdag 21 oktober 2014