Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arvodesberedning

Regionfullmäktige 21 oktober 2014

6. Val av arvodesberedning

Regionfullmäktige utsåg arvodesberedning. Till ordinarie ledamöter valdes: Bertil Jonsson (M), Kjell Nordström (S), Jimmie Stranne (SD), Karin Olofsson (MP), PerAllan Orrbeck (FP), Claes- Göran Borg (V), Tomas Mellqvist (C) och Anne-Lie Sundling (KD).

Program
8 av 15
Publicerad
tisdag 21 oktober 2014