Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 12 maj 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 12 maj 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00

 • Utdelning av Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter

 • Rapport från regionutvecklingsnämnden om Unga landsbygdspriset i Väst

 • Redovisning om västsvenska SOM-undersökningen

 • Inledande formalia

  • Mötets öppnande

  • Upprop

  • Val av justerare

  • Justeringsdatum

  Beslutsärenden

  1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

   Diarienummer RS 3-2015


  2. Frågestund

   Diarienummer RS 42-2015


  3. Interpellation

   - Karin Engdahl (S) om samvetsklausul

     Diarienummer RS 1485-2015


  4. Information om revisionens granskningsplan


  5. Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region

   Diarienummer RS 3714-2014


  6. Samgående mellan Samtrafiken AB och X2 AB

   Diarienummer RS 873-2015


  7. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

   Diarienummer RS 2851-2012


  8. Västtrafiks månadskort Regionen Runt för regionstyrelsens ersättare

   Diarienummer RS 38-2015


  9. Motion av Linn Brandström med flera (M) om mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra

   Götalandsregionen

   Diarienummer RS 1705-2014


  10. Motion av Helena Holmberg (FP) om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök

   Diarienummer RS 1854-2014


  11. Motion av Egon Frid (V) om gröna jobb inom naturvårdsområdet

   Diarienummer RS 3161-2014


  12. Anmälan av inkomna motioner


  13. Anmälningsärenden

   Diarienummer RS 40-2015


  14. Valärenden (utdelas vid mötet)

   - Valberedningens förslag till val

     Diarienummer RS 3-2015


  15. Eventuellt fortsättning interpellationer

  Program
  1 av 17
  Publicerad
  tisdag 12 maj 2015