Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 12-15

Regionfullmäktige 12 maj 2015

12. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in flera motioner. Hittills har följande motioner lämnats in.

  • Ann-Christine Andersson (S) om en analys av skillnader i förskrivning av Waran och NOAK läkemedel.
  • Lena Malm (S) och Hans Strandberg (S) om att kollektivtrafiknämnden ska genomföra en uppgradering av riktlinjerna så att de som bor i orter med upp till 1000 invånare erbjuds helgresor inom Västtrafiks Närtrafiken.

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

15. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
16 av 17
Publicerad
tisdag 12 maj 2015