Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionens granskningsplan

Regionfullmäktige 12 maj 2015

4. Information om revisionens granskningsplan

Regionfullmäktige beslutade att anteckna informationen om revisionens ramplanering. Syftet med informationen är att på en övergripande nivå beskriva grunden för revisionens strategi, revisionsprocessens olika moment och arbetsordning samt ramplaneringen för 2015.

Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att garantera insynen i och kontrollen av all verksamhet som regionen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik samt bidra till förbättring och utveckling. Revisionens arbete styrs av Kommunallagen och av regionfullmäktige fastställda revisionsreglementet.

Program
6 av 17
Publicerad
tisdag 12 maj 2015