Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om mödrahälsovård och gynekologi på lika villkor

Regionfullmäktige 12 maj 2015

9. Motion om lika villkor för mödrahälsovård och gynekologi i hela Västra Götaland besvarad

Linn Brandström med flera (M) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsnämnderna ska se till att beställningen av mödrahälsovård och gynekologi, på primärvårdsnivå, görs så att både vård- och utbildningsuppdragen garanteras. Motionärerna vill också att regionstyrelsen, på primärvårdsnivå, ska göra en översyn för att garantera att gynekologin och mödrahälsovården blir god och likvärdig i hela Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad samt att styrelsen ska utreda förutsättningarna för att garantera kompetensförsörjningen av gynekologer i regionen.

I motiveringen till beslutet hänvisar regionstyrelsen till att nämnderna redan idag arbetar med att beställningar av vård utifrån invånarnas behov och att man bör invänta resultatet av pågående regionövergripande behovsanalys innan en ytterligare regional översyn av gynekologisk vård genomförs. Det pågår också flera arbeten för att säkra kompetensförsörjningen inom gynekologi men för att ytterligare fokusera på frågan anser regionstyrelsen att den bör få ett särskilt uppdrag att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen av gynekologer. 

Kommentarer

Kl. 11.37

Program
9 av 17
Publicerad
tisdag 12 maj 2015