Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fairtrade-region

Regionfullmäktige 12 maj 2015

5. Västra Götalandsregionen vill bli en Fairtrade-region

Västra Götalandsregionen, VGR, vill bli en Fairtrade-region och regionfullmäktige beslutade därför att VGR ska ansöka om Fairtrade-diplomering hos föreningen Fairtrade Sverige. VGR uppfyller redan idag i stort sett föreningens kriterier och diplomeringen ligger i linje med VGR:s mål och strategier.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-31-mars/">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Beslutet avgjordes genom votering med 134 röster för regionstyrelsens förslag, 14 röster för avslag. 1 ledamot deltog ej i voteringen.

Kommentarer

Kl. 10.57


Votering

Program
7 av 17
Publicerad
tisdag 12 maj 2015