NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 6-8

Regionfullmäktige 12 maj 2015

6. Trafikbolag går samman

Regionfullmäktige godkände att de båda trafikbolagen Samtrafik AB och X2 AB får gå samman. Västtrafik är delägare i båda bolagen. Syftet med samgåendet är att ta tillvara bolagens starka sidor och att skapa en stabil och långsiktig finansiering av drift och utveckling av branschens gemensamma tjänster. Omstruktureringen innebär att Samtrafiken AB förvärvar samtliga aktier i X2 AB och att Västtrafik säljer sina aktier till nominellt värde. Västtrafik, Skånetrafiken och Stockholms Lokaltrafik kommer att garanteras platser i Samtrafikens styrelse.

Kommentarer: Kl. 11.307. Nytt samarbetsavtal för hjälpmedel

Regionfullmäktige godkände ett nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel till personer med funktionshinder. Det nuvarande avtalet går ut den 30 september och ett nytt förslag till samarbetsavtal har arbetats fram under hösten. Utgångspunkten för avtalet är ett ökat samarbete mellan vårdgivare över organisationsgränserna. Länets kommuner ska nu att ta ställning till förslaget.

Kommentarer: Kl. 11.308. Västtrafiks månadskort till regionstyrelsens ersättare

Västra Götalandsregionen kommer att bekosta månadskortet Regionen Runt för de ersättare i regionstyrelsen som vill använda kortet för sina tjänsteresor. Syftet är att minimera krånglig och tidsödande administration kring ersättning av resor i tjänsten. Kostnaden beräknas till cirka 420 000 kronor förutsatt att alla 15 ersättare önskar kortet. Politikerna kommer att förmånsbeskattas för kortets hela värde.

Kommentarer: Kl. 11.34

Program
8 av 17
Publicerad
tisdag 12 maj 2015