Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i Regionfullmäktige

Program
2 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016