Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Teckenspråkstolkad 11 oktober 2016 Regionfullmäktige

2.1 Fråga från Carina Örgård (V) om risk för personalfllykt från forlossningsvården ställd till Tony Johansson (MP),  1 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.


2.2 Fråga från Lars Engen (V) om rekrytering av barnmorskor ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


2.3 Fråga från Egon Frid (V) om kollektivresor till asylboenden ställd till Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik AB.


2.4 Fråga från Eva Olofsson (V) om läget vid Drottning Silvias barnsjukhus ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


2.5 Fråga från Janette Olsson (S) om barnsjukvården ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


2.6 Fråga från Maria Forsberg (S) om bassänger ställd till Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.


2.7 Fråga från Ann-Christine Andersson (S) om behov av utökad utredningskapacitet för livmoderhalscancer ställd till Johan Fält (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.


2.8 Fråga från Ann-Christine Andersson (S) om tillgänglighet till ögonsjukvård inom SU ställd till Johnny Bröndt (M), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


2.9 Fråga från Annette Ternstedt (V) om kaoset efter upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin ställd till Ulrik Hammar (L), ordförande till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Norra.


2.10 Fråga från Rose-Marie Antonsson (SD) om TBC (tuberkolos) ställd till Tony Johansson (MP),  1 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Program
3 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016